BIP

DPS Kaletnicza 8
Kaletnicza 8
Wrocław

Spis treści:

Opis

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.II.9013-9/10 z dnia 7 września 2010 r. Wojewody Dolnośląskiego zezwalającej na prowadzenie Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu.

Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców: 94

Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Kaletniczej istnieje od kilkudziesięciu lat. Początkowo funkcjonował pod nazwą Państwowy Dom Rencisty. W 2001r. został włączony w strukturę Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej, a następnie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Dom położony jest w dzielnicy Wrocław-Widawa. Za budynkiem znajduje się piękny ogród z altaną, w którym mieszkańcy mogą odpocząć. Nieopodal przepływa rzeka Widawa. Dojazd możliwy jest dzięki linii MPK 908, 108 i 111. Dom posiada również na swoim terenie bezpłatny parking dla gości oraz pokój gościnny.

Położenie domu sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu, daje możliwość ciągłego kontaktu z przyrodą.

Link do GALERII

Nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby otoczyć podopiecznych profesjonalną opieką oraz ciepłą, domową atmosferą.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (D.U. 2012 poz. 964).

W ramach prowadzonej działalności Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych

Miejsce zamieszkania

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, które wyposażone są w specjalistyczne łóżka. Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z pomieszczeń wspólnych, tj.: czytelnia, stołówka, świetlica, taras z zadaszeniem, pomieszczenia terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna. Wszystkie pokoje posiadają instalację alarmowo-przywoławczą, która zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ponadto do dyspozycji mieszkańców są dwie windy.

Wyżywienie

Mieszkańcy mają zapewnione, co najmniej trzy posiłki podstawowe, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz systemu HACCP. Jadłospis uwzględnia diety mieszkańców. W razie potrzeby istnieje możliwość otrzymania dodatkowego posiłku bądź dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe są dostępne dla mieszkańców przez całą dobę.

Usługi opiekuńcze

Wykwalifikowany personel zapewnia naszym mieszkańcom całodobową pielęgnację i opiekę, udziela pomocy we wszystkich dziedzinach życia w zależności od potrzeb, a także czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych  i umiejętności społecznego funkcjonowania, opiekę higieniczną, pielęgnację w chorobie. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Działania obejmują wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, profilaktykę odleżyn, zmianę opatrunków zleconych przez lekarza, podawanie leków, karmienie, pojenie, przewijanie, zapewnienie higieny osobistej, pomoc w korzystania ze sprzętu wspomagającego (np. wózków inwalidzkich).  Usługi opiekuńcze świadczą pracownicy o kwalifikacjach zawodowych w pracy z osobami wymagającymi wsparcia (m.in. opiekunki, opiekunowie kwalifikowani w dps, opiekunowie medyczni, pielęgniarki).

Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  mieszkańca) w tym do wizyt lekarzy lekarza internisty w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dostępem do podstawowych badań diagnostycznych wizyt lekarza  psychiatry   oraz zajęć logopedyczne w miejscu zamieszkania (w Domu). Do lekarzy innych specjalizacji na terenie Wrocławia w miarę możliwości zapewniamy przewóz mieszkańców, a w sytuacji, gdy stan zdrowia tego wymaga, korzystamy z transportu sanitarnego. Także w przypadku planowej hospitalizacji dowozimy naszych mieszkańców do szpitala.

Większość pracowników DPS Kaletnicza posiada ukończone kursy z zakresu opieki psychiatrycznej. 

Usługi wspomagające

Realizacja usług wspomagających następuje poprzez:

świadczenie pracy socjalnej - nasi pracownicy socjalni odwiedzają osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy, w celu ustalenia aktualnej sytuacji życiowej oraz udzielenia informacji o funkcjonowaniu placówki. Przyjmują nowych mieszkańców i otaczają wsparciem w okresie adaptacyjnym oraz rozpoznają potrzeby mieszkańców i ustalają sposoby ich zaspokojenia. Ponadto uczestniczą w tworzeniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Podejmują działania, w celu utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, pomagają w załatwianiu spraw osobistych i ułatwiają kontakt z instytucjami. Dodatkowo podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości oraz prowadzą trening umiejętności samoobsługi oraz motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji.

Terapię zajęciową - aktywizacja mieszkańców daje szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie. Proces aktywizacji wymaga wzięcia pod uwagę aktywności, realizacji zainteresowań, rozwoju talentów i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Stosowane formy terapii:

 • arteterapia- działanie obejmujące terapię z użyciem sztuk plastycznych
 • muzykoterapia - wykorzystanie terapeutycznej wartości muzyki w sposób odbiorczy (swobodne słuchanie), jak również wykonawczy
 • biblioterapia - odbiór i analiza dzieł literackich,
 • kulinoterapia - regularne spotkania, wspólne pieczenie i przygotowywanie potraw  połączone z degustacją
 • teatroterapia - przygotowywanie inscenizacji teatralnych
 • ergoterapia - terapia poprzez pracę (tkactwo, dziewiarstwo, prace manualne);
 • socjoterapia- terapia w toku spotkań grupowych
 • terapia polisensoryczna- przeznaczona dla osób o znacznie obniżonej sprawności psychofizycznej, polegająca na aktywizowaniu narządów zmysłów przy pomocy kolorów, dźwięków, zapachów oraz wrażeń dotykowych
 • silwoterapia - terapia poprzez kontakt z przyrodą

 

Działania kulturalno – oświatowe - mieszkańcom proponowane są różnorodne formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do poziomu sprawności i zainteresowań. 

Należą do nich między innymi:

 • wyjścia do miejsc kultury – kina, teatru, opery, filharmonii, muzeum itp.
 • zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej
 • gry planszowe i edukacyjne
 • spotkania grupy modlitewnej
 • wycieczki krajoznawcze, spacery i pikniki
 • spotkania z seniorami Wrocławia
 • stała współpraca z dziećmi i młodzieżą – organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w celu nawiązania więzi międzypokoleniowych
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne – gra w bule, nordic walking
 • imprezy okolicznościowe – zabawa andrzejkowa, karnawałowa itp.
 • turnieje  - gry w bule, tysiąca oraz szachy
 • uroczyste obchodzenie świąt i uroczystości okazjonalnych.

Dom współpracuje z innymi domami i instytucjami pomocy społecznej położonymi w regionie dolnośląskim w zakresie organizowania imprez kulturalnych, wycieczek a także spotkań tematycznych. Współpracuje również ze środowiskiem lokalnym (przedszkola, szkoły, biblioteka osiedlowa).

Terapię ruchową mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z aktywizacji ruchowej w formie indywidualnej i grupowej oraz masażu leczniczego.

Specjalistyczne usługi psychologiczne, świadczone na miejscu

Zmiana dotychczasowego otoczenia, pogorszenie stanu zdrowia, czy rozłąka z bliskimi są dla każdego trudną sytuacją. W takich chwilach nasi mieszkańcy mogą skorzystać  z pomocy psychologa, która jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb mieszkańca. 

Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych  

Wychodząc naprzeciw potrzebom religijnym naszych mieszkańców zapewniamy:

 • kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i święta, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych,
 • możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

Stwarzanie warunków do rozwoju samorządności – w Domu Pomocy Społecznej aktywnie działa Rada Mieszkańców wybierana, co 4 lata przez Zgromadzenie Mieszkańców. Rada Mieszkańców jest organem doradczym Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców. Systematyczne spotkania Rady Mieszkańców pozwalają poruszyć tematy funkcjonowania Domu, wszystkich spraw problemowych dotyczących organizacji usług, w celu podnoszenia ich standardów. Rada czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców, które zawarte są w Regulaminie Domu.


Procedura przyjmowania

Położenie


Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: wtorek, 19 czerwiec 2018
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl