BIP

DPS Mączna 3
Mączna 3
Wrocław

Spis treści:

Opis

„Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu funkcjonuje na podstawie decyzji Nr PS.KNPS1.9423.3.2012 z dnia 27 marca 2012 roku Wojewody Dolnośląskiego zezwalającej na prowadzenie Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu na czas nieokreślony.

Typ domu: dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Liczba miejsc: 155”

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Mącznej został oddany do użytku w 1967 r. Początkowo funkcjonował pod nazwą Dom Rencisty następnie został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych. Od 2002 r. włączony został w strukturę Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej, który przeobraził się w Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Dom zlokalizowany jest na obrzeżach miasta, w dzielnicy Fabryczna na osiedlu Pilczyce. Teren wokół Domu zagospodarowany jest zielenią. Obok budynku mieści się oczko wodne z ogrodem, w pobliżu znajduje się park z pięknym stawem. Przebywanie z dala od zgiełku wielkiego miasta gdzie dominuje cisza i spokój, gwarantuje relaks i sprzyja odprężeniu zarówno psychicznemu, jak i fizycznemu.

Dojazd do Domu jest łatwy i wygodny. Połączenia komunikacyjne linami autobusowymi - 101, 102, 103, 104, 136 oraz linią tramwajową – 31.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (D.U. 2012 r. poz. 964).

Nasz Dom zapewnia całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz w ramach prowadzonej działalności świadczy przez całą dobę następujące usługi:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych

Miejsce zamieszkania

Budynek składa się z dwóch części: pierwszej – funkcjonującej od 1967 r. oraz drugiej - oddanej do użytku w 2002 r. Pozbawiony jest barier architektonicznych i wyposażony w windę.

 Link do GALERII

Dom dysponuje pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi. Mieszkańcy mają również do dyspozycji pokój dziennego pobytu, czytelnię, pomieszczenie terapii zajęciowej, salę terapii ruchowej, stołówkę, kaplicę oraz klub (w którym odbywają się różnorodne imprezy i spotkania towarzyskie). Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie

Mieszkańcy mają zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz systemu HACCP. Jadłospis uwzględnia również diety żywieniowe. Istnieje możliwość otrzymania posiłku dodatkowego bądź dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe są dostępne dla mieszkańców przez całą dobę.

Usługi  opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, opiekę higieniczną, pielęgnację w chorobie. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Działania obejmują wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu odleżyn, zmianę opatrunków zleconych przez lekarza, podawanie leków, karmienie, pojenie, przewijanie, zapewnienie higieny osobistej, pomoc w korzystaniu e sprzętu wspomagającego (np. wózków inwalidzkich).  Usługi opiekuńcze świadczą opiekunki i pracownicy o kwalifikacjach pielęgniarki.

Ponadto zapewniamy opiekę lekarza internisty – POZ wraz z dostępem do podstawowych badań diagnostycznych, opiekę lekarzy specjalistów (m.in. neurologa, psychiatry) i opiekę psychologa.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w tym: dwa razy w tygodniu wizyty lekarzy POZ oraz w na wezwanie w ramach wizyt domowych i co dwa tygodnie wizyty psychiatry (refundowane przez NFZ) oraz zajęcia logopedyczne w miejscu zamieszkania (dps). Do lekarzy innych specjalizacji dowozimy mieszkańców własnym transportem, a w sytuacji gdy stan zdrowia tego wymaga, korzystamy z transportu sanitarnego. Także w przypadku planowej hospitalizacji dowozimy naszych mieszkańców do szpitala.

Opieka specjalistyczna psychologa

Dom zapewnia bieżącą opieka psychologa. Zmiana dotychczasowego otoczenia, pogorszenie stanu zdrowia czy rozłąka z bliskimi to często trudna sytuacja dla naszych mieszkańców.  W takich chwilach nasi mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy psychologa, która w miarę możliwości dostosowuje się do indywidulanych potrzeb mieszkańca. 

Usługi wspomagające

Realizacja usług wspomagających następuje poprzez:

terapię zajęciową, w ramach której odbywają się zajęcia z :

 • arteterapii -  zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik
 • biblioterapii – odbiór i analiza dzieł literackich
 • muzykoterapii – wspólne śpiewanie
 • kulinoterapii – wspólne przygotowywaniu i pieczenie różnych potraw
 • silwoterapii - spotkania rekreacyjne na świeżym powietrzu połączone z różnymi formami terapii zajęciowej
 • terapii zajęciowej ruchem - ćwiczenia oddechowe i ogólno-usprawniające podczas zajęć  terapeutycznych, poranna gimnastyka
 • teatroterapii- zajęcia teatralno-muzyczne
 • spotkania modlitewne
 • socjoterapii - spotkania tematyczne, rozmowy
 • terapii indywidualnej

Zajęcia terapeutyczne dostosowane są do możliwości i potrzeb mieszkańca, prowadzone są indywidualne oraz grupowo. Pracownicy socjalni prowadzą trening umiejętności samoobsługi oraz motywowania do aktywności, leczenia, rehabilitacji. Ponadto instruktor kulturalno-oświatowy dba o życie kulturalne mieszkańców organizując: wycieczki krajoznawcze, spacery, grille i ogniska, wyjazdy do teatrów, kina, opery, imprezy np. turnieje w bule, bilard, warcaby, szachy, zabawy, spotkania poetycko - muzyczne.

działania kulturalno – oświatowe

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej nawiązał współpracę z innymi domami i instytucjami pomocy społecznej położonymi w regionie dolnośląskim w zakresie organizowania imprez kulturalnych, wycieczek a także spotkań tematycznych. Współpracuje również ze środowiskiem lokalnym (przedszkolami, szkołami, biblioteką osiedlową, fundacjami, kabaretami, Wrocławskim Centrum Seniorów, świetlicami środowiskowymi).

terapia ruchowa

mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z aktywności ruchowej w formie indywidualnej i grupowej oraz masażu leczniczego.

umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom religijnym naszych mieszkańców zapewniamy:

 • kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i święta, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych,
 • możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu

W Domu aktywnie działa Rada Mieszkańców, która w imieniu wszystkich mieszkańców współpracuje z personelem odnośnie spraw dotyczących życia domu.

Systematyczne spotkania Rady Mieszkańców pozwalają poruszyć tematy funkcjonowania Domu, wszystkich spraw problemowych dotyczących organizacji usług, w celu podnoszenia ich standardów

Wszystkie usługi świadczone są przy pomocy wykwalifikowanego personelu w skład, którego wchodzą między innymi: opiekunowie, pielęgniarki, pracownicy socjalni, psycholog, terapeuci  z zakresu terapii ruchowej, terapeuci zajęciowi.


Procedura przyjmowania

Położenie


Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: wtorek, 19 czerwiec 2018
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl