BIP

DPS Rędzińska 66-68
Rędzińska 66-68
Wrocław

Spis treści:

Opis

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66-68 we Wrocławiu funkcjonuje na podstawie decyzji Nr PS.II.9013-15/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku Wojewody Dolnośląskiego zezwalającej na prowadzenie Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66-68 we Wrocławiu na czas nieokreślony.

Typ domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych 

Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców: 159

Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Rędzińskiej został oddany do użytku  w 1971 roku. Początkowo funkcjonował pod nazwą Zakładu dla Osób Przewlekle Chorych. W 2002 roku został włączony w strukturę Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej, a następnie Miejskiego Centrum Usług Socjalny we Wrocławiu.

Dom usytułowany jest w dzielnicy Fabryczna, osiedle Maślice, w miejscu zapewniającym spokój i ciszę. Mimo, że jest położony na uboczu Wrocławia gwarantuje dobre połączenia komunikacyjne (bezpośredni dojazd autobusem 104, blisko zjazdu z autostradowej obwodnicy Wrocławia A8).

Osoby zainteresowane odwiedzinami bliskich w Domu mogą skorzystać  z bezpłatnego parkingu dla gości oraz pokoju gościnnego.

Budynki otoczone są pięknym, starym parkiem. Z okien rozpościera się widok na pobliski Most Rędziński, staw, ogród z klombami, dogodnie rozmieszczonymi ławkami, miejscem do grillowania i boiskiem do gry w bule. Alejki wewnętrzne wyłożone są kostką. Podjazdy umożliwiają swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Położenie Domu sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu, daje możliwość ciągłego kontaktu z przyrodą.

Link do GALERII

Personel Domu dokłada  wszelkich starań, aby otoczyć podopiecznych profesjonalną opieką oraz ciepłą, domową atmosferą.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964).

Dom zapewnia całodobową opiekę osobom, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie i wymagają wsparcia. W ramach prowadzonej działalności świadczone są następujące usługi:

Usługi w zakresie potrzeb bytowych

Miejsce zamieszkania

Dom mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, wyposażonym w windę osobową, wygodne schody i szerokie trakty komunikacyjne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom obiekt dostosowany jest do potrzeb osób o obniżonej sprawności ruchowej.

Nasz Dom daje możliwość zamieszkania 159 osobom. Mieszkańcy zamieszkują w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych, które wyposażone są w specjalistyczne łóżka. Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z pomieszczeń wspólnych: pokoi dziennego pobytu, jadalni, pomieszczenia terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocniczej, pomieszczenia do prania i suszenia, miejsca kultu religijnego, gabinetu medycznej pomocy doraźnej, pokoju gościnnego. Wszystkie pokoje posiadają instalację alarmowo-przywoławczą, która zwiększa poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Ponadto wszystkie pomieszczenia oraz otoczenie Domu pozbawione są barier architektonicznych oraz dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie

Mieszkańcy Domu mają zapewnione co najmniej trzy posiłki dziennie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz systemu HACCP. Istnieje możliwość otrzymania posiłku dodatkowego bądź dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe są dostępne dla mieszkańców przez całą dobę.

Usługi opiekuńcze

Wykwalifikowany personel zapewnia naszym mieszkańcom całodobową pielęgnację i opiekę, udziela pomocy we wszystkich dziedzinach życia w zależności od potrzeb, a także czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem mieszkańców.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, opiekę higieniczną, pielęgnację w chorobie. Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Działania obejmują wspieranie procesu leczenia poprzez pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, profilaktykę odleżyn, zmianę opatrunków zleconych przez lekarza, podawanie leków, karmienie, pojenie, przewijanie, zapewnienie higieny osobistej, pomoc w korzystaniu z przyrządów ortopedycznych , w tym wózków inwalidzkich.  Usługi opiekuńcze świadczą pracownicy o kwalifikacjach zawodowych w pracy z osobami wymagającymi wsparcia (m.in. opiekunki, opiekunowie kwalifikowani w dps, opiekunowie medycznie, pielęgniarki).

Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom dostęp do świadczeń zdrowotnych (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego  mieszkańca) w tym do wizyt lekarzy lekarza internisty w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wraz z dostępem do podstawowych badań diagnostycznych wizyt lekarza  psychiatry   oraz zajęć logopedyczne w miejscu zamieszkania (w Domu). Do lekarzy innych specjalizacji na terenie Wrocławia w miarę możliwości zapewniamy przewóz mieszkańców, a w sytuacji gdy stan zdrowia tego wymaga, korzystamy z transportu sanitarnego. Także w przypadku planowej hospitalizacji dowozimy naszych mieszkańców do szpitala.

Usługi wspomagające

Realizacja usług wspomagających następuje poprzez:

świadczenie pracy socjalnej  - nasi pracownicy socjalni odwiedzają osoby ubiegające się o przyjęcie do domu pomocy, w celu ustalenia aktualnej sytuacji życiowej oraz udzielenia informacji o funkcjonowaniu  placówki. Przyjmują nowych mieszkańców  i otaczają wsparciem w okresie adaptacyjnym oraz rozpoznają potrzeby mieszkańców i ustalają sposoby ich zaspokojenia.  Ponadto uczestniczą w tworzeniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Podejmują działania, w celu utrzymania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, pomagają w załatwianiu spraw osobistych i  ułatwiają kontakt z instytucjami. Dodatkowo podejmują działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości, prowadzą trening umiejętności samoobsługi oraz motywują do aktywności, leczenia, rehabilitacji.

terapię zajęciową - zajęcia terapeutyczne dostosowane są do zainteresowań, możliwości oraz potrzeb  mieszkańców, prowadzone są codziennie, indywidualnie i grupowo. Nasi pracownicy starają się, aby pobyt w naszym Domu dawał możliwość zachowania aktywności, realizacji zainteresowań, rozwoju talentów i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Stosowane formy terapii:

 • arteterapia - działanie obejmujące terapię z użyciem sztuk plastycznych  z wykorzystaniem różnych technik  
 • muzykoterapia - wykorzystanie terapeutycznej wartości muzyki w sposób odbiorczy, jak również wykonawczy
 • biblioterapia - odbiór i analiza dzieł literackich
 • kulinoterapia - regularne spotkania, wspólne pieczenie i przygotowywanie potraw 
 • teatroterapia - przygotowywanie inscenizacji teatralnych
 • ergoterapia - terapia poprzez pracę (tkactwo, dziewiarstwo, prace manualne)
 • socjoterapia - terapia w toku spotkań grupowych
 • terapia polisensoryczna - przeznaczona dla osób o znacznie obniżonej sprawności psychofizycznej, polegająca na aktywizowaniu narządów zmysłów przy pomocy kolorów, dźwięków, zapachów oraz wrażeń dotykowych
 • silwoterapia - terapia poprzez kontakt z przyrodą

działania kulturalno – oświatowe - mieszkańcom proponowane są różnorodne formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do poziomu sprawności i zainteresowań. Należą do nich między innymi:

 • wyjścia do miejsc kultury – kina, teatru, opery, filharmonii, muzeum itp.
 • zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej
 • gry planszowe i edukacyjne
 • spotkania grupy modlitewnej
 • wycieczki krajoznawcze, spacery i pikniki
 • spotkania z seniorami Wrocławia
 • stała współpraca z dziećmi i młodzieżą – organizowanie wspólnych przedsięwzięć, w celu nawiązania więzi międzypokoleniowych
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne – gra w bule, nordic walking
 • imprezy okolicznościowe – zabawa andrzejkowa, karnawałowa itp.
 • turnieje gry w bule oraz tysiąca
 • uroczyste obchodzenie świąt i uroczystości okazjonalnych.

Dom nawiązał stałą współpracę z wieloma instytucjami w celu integracji mieszkańców ze społecznością lokalną i budowania pozytywnych więzi społecznych. Nasza placówka współpracuje między innymi z: Wrocławskim Centrum Seniora, Teatrem Arka, Radą Osiedla Maślice, Klubem Sportowym „Petanka” Wrocław, Stowarzyszeniem „Ostoja”, Parafią pw. Św. Agnieszki oraz wrocławskimi placówkami oświatowymi, klubami seniora, innymi organizacjami pozarządowymi.

terapię ruchowąmieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z aktywizacji ruchowej w formie indywidualnej i grupowej oraz masażu leczniczego.

Specjalistyczne usługi psychologiczne

Dom zapewnia bieżącą opieka psychologa. Zmiana dotychczasowego otoczenia, pogorszenie stanu zdrowia czy rozłąka z bliskimi to często trudna sytuacja dla naszych mieszkańców.  W takich chwilach nasi mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy psychologa, która w miarę możliwości dostosowuje się do indywidulanych potrzeb mieszkańca. 

Umożliwienie realizacji potrzeb religijnych  

Wychodząc naprzeciw potrzebom religijnym naszych mieszkańców zapewniamy:

 • kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w niedzielę i Święta w kaplicy znajdującej się na terenie DPS
 • możliwość skorzystania z indywidualnych posług religijnych
 • możliwość udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca

Stwarzanie warunków do rozwoju samorządności –  w Domu Pomocy Społecznej aktywnie działa Rada Mieszkańców wybierana co 4 lata przez Zgromadzenie Mieszkańców. Rada Mieszkańców jest organem doradczym Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców. Systematyczne spotkania Rady Mieszkańców pozwalają poruszyć tematy funkcjonowania Domu, wszystkich spraw problemowych dotyczących organizacji usług, w celu podnoszenia ich standardów. Rada czuwa nad przestrzeganiem praw i obowiązków mieszkańców, które zawarte są w Regulaminie Domu.


Procedura przyjmowania

Położenie


Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej | Projekt Domowa przystań | Aktualności | Strona główna | Dzienne domy pomocy | Domy pomocy społecznej | Zamówienia publiczne | Kontakt | Staże, praktyki, wolontariat i badania | Elektroniczna skrzynka podawcza | Polityka Prywatności | Praca |
Dziś jest: czwartek, 24 maj 2018
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw.  ciasteczka). Informacjana temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

WROCŁAW MOPS DOPS URZĄD MARSZAŁKOWSKI ZUS  MPIPS PFRON      Stowarzyszenie Kolory Nadziei

 

Projekt i Realizacja: BetterSite.pl