Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Harmonogram realizacji projektu
2017-06-27

Harmonogram realizacji projektu

pn.: „Roboty budowlane polegające na przebudowie Dziennego Domu Pomocy we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 11 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych” 

Etap 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz wybór wykonawcy i zawarcie umowy na realizację inwestycji.

Stan realizacji: etap zrealizowany.

 

Etap 2 - Realizacja robót budowlanych. 

Przekazanie terenu budowy i zawiadomienie odpowiednich organów i instytucji o terminie rozpoczęcia robót.

Stan realizacji: etap zrealizowany.

Odbiory częściowe robót i rozliczenia faktur zgodnie z harmonogramem robót.

Stan realizacji: zrealizowane i rozliczone roboty budowlane za m-c wrzesień -grudzień 2017 r.

Zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu robót budowlanych i odbiór końcowy robót.

Stan realizacji: etap zrealizowany.

 

 Etap 3 - Rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji. 

Sporządzenie sprawozdania finansowo - merytorycznego, wypełnienie druków i oświadczeń w celu przekazania do PFRON.

Stan realizacji: etap zrealizowany.