Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Kontakt
2009-07-28

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
e-mail: mcus@mcus.pl  

Nazwa komórki organizacyjne

 Telefon

 Fax  

Kierownik/ koordynator kom. org.

Janusz Nałęcki - Dyrektor

Sekretariat

3769900

3769905

-

Patrycja Karpicz

z-ca dyrektora

3769900

3769905

-

Dział Kadr

3769915

3769936

3769936

Patrycja Beharier

Dział Księgowości

3769930

3769942

3769905

Katarzyna Parzybut

Dział Zamówień Publicznych

3769938

3769951

Agnieszka Strońska-Rembisz

Zespół techniczny

3769917

3769905

Grażyna Gałek

Specjalista ds. informatycznych

3769908

3769905

Konrad Karykowski

Teodor Lepczyński

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

3769916

3769905

Bartłomiej Kazimierski

Kierownik Zespołu Terapii Ruchowej

3769928

3769925

Kacper Muczyński

Rewident zakładowy

3769902

3769905

Milena Blabuś


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MĄCZNA 3

Portiernia tel.  71 376 99 24

Nazwa komórki organizacyjnej

Telefon

Fax

Kierownik/ koordynator kom. org.

Dział Administracyjny

3769914

3769925

Barbara Trafankowska

Dział Opiekuńczy

3769922

3769905

Jolanta Ankiel

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej

3769921

3769905

Ewa Odrzywolska


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KARMELKOWA 25

Portiernia tel.  71 363 46 25 lub 09

Nazwa komórki organizacyjnej

Telefon

Fax

Kierownik/ koordynator kom. org.

Dział Administracyjny

3645317

3645317

Krzysztof Szewczyk

Dział Opiekuńczy

3634609 lub 25,

w.336

3645317

Magdalena Świerzewska

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej

3634609 lub 25,

w.342

3645317

Wiesława Topczewska


 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. RĘDZIŃSKA 66/68

Portiernia tel.  71 354 12 24 ; 71 354 16 25

Nazwa komórki organizacyjnej

Telefon

Fax

Kierownik/ koordynator kom. org.

Dział Administracyjny

3549893

3541422

Zbigniew Grabowski

Dział Opiekuńczy

3549880

3541422

Katarzyna Rataj-Jujka

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej

3549894

3541422

Bożena Tomes


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KALETNICZA 8

Portiernia tel.  71 346 27 23 lub 54

Nazwa komórki organizacyjnej

Telefon

Fax

Kierownik/ koordynator kom. org.

Dział Administracyjny

3254153

3254153

Jolanta Sulej

Dział Opiekuńczy

3462723

3462754

3254153

Lucyna Szyszkowska

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej

3462723

3462754

3254153

Tadeusz Michałowski


ZESPÓŁ DZIENNYCH DOMÓW POMOCY

Nazwa komórki organizacyjnej

Telefon

Fax

Kierownik/ koordynator kom. org.

Zespół Dziennych Domów Pomocy

ul. Kościuszki 67

3419032

3419032

Marta Krygier

ul. Komuny Paryskiej 11

3432530

-

ul. Żeromskiego 37/1

3214748

-

ul. Skwierzyńska 23/2

3612311

-