Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Koordynator
2018-02-15

Koordynator Projektu

Koordynator projektu jest odpowiedzialny za harmonijny przebieg wszystkich działań, nadzór techniczny oraz płynną realizację całości Projektu.

Koordynatorem projektu jest Zespół powołany Zarządzeniem nr 63/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2017 r. odpowiedzialny za realizację projektu pn.: „ Przebudowa Dziennego Domu Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11 we Wrocławiu wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”,  wykonywanego przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu i finansowanego ze środków Gminy Wrocław oraz ze środków PFRON.