Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
O projekcie
2018-02-15

TYTUŁ PROJEKTU:

„Roboty budowlane polegające na przebudowie Dziennego Domu Pomocy we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 11 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”

NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:

Projekt realizowany w ramach dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 937).

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ:

- Gminę Wrocław, w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu,

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 

Koszt całkowity inwestycji - 821 432,94 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Stanowi 50% poniesionych kosztów (587 057,93 zł), zweryfikowanych przez PFRON i wynosi 293 528,96 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 15.09.2017 r. do 20.02.2018 r.

CELE PROJEKTU:

Umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w rehabilitacji społecznej prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy, w szczególności poprzez: likwidację barier architektonicznych w obiekcie - przebudowa wejścia od strony dziedzińca, budowa pochylni dla niepełnosprawnych i zwiększenie powierzchni użytkowych pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.