Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Powiększ Czcionkę | Zmniejsz Czcionkę | Standardowa Strona
Strona Główna | Na stronie: Menu | Treść
Projekt Przebudowa DDP przy Komuny Paryskiej
2018-02-15

Projekt pn.: „Roboty budowlane polegające na przebudowie Dziennego Domu Pomocy we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 11 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych”

realizowany w ramach dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 937).

Przebudowa Dziennego Domu Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11, ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w rehabilitacji społecznej prowadzonej w DDP w szczególności poprzez:

-       likwidację barier architektonicznych w obiekcie - przebudowa  wejścia od strony dziedzińca i budowa pochylni dla niepełnosprawnych,

-       zwiększenie powierzchni użytkowych pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Projekt realizowany jest przez:

-       Gminę Wrocław, w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.