Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia biurowego na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25 i DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 19-Lut-2019 Odsłon: 97
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na usługę zakupu ON, płynów do spryskiwaczy, olejów sam. w syst. bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu karty paliwowej na terenie całego kraju dla pojazdu DDP przy ul Karmelkowej 25, w MCUS Wrocław 19-Lut-2019 Odsłon: 36
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 19-Lut-2019 Odsłon: 26
12 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej wchodzących w skład MCUS we Wrocławiu 12-Lut-2019 Odsłon: 240
11 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 37 11-Lut-2019 Odsłon: 211
07 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków chemicznych do sprzątania i zmywarek na potrzeby MCUS we Wrocławiu 07-Lut-2019 Odsłon: 229
05 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych sypkich na potrzeby MCUS we Wrocławiu 05-Lut-2019 Odsłon: 150
05 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego na potrzeby MCUS we Wrocławiu 05-Lut-2019 Odsłon: 205
04 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę produktów ogólnospożywczych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 04-Lut-2019 Odsłon: 120
04 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę różnych artykułów do sprzątania na potrzeby MCUS we Wrocławiu 04-Lut-2019 Odsłon: 157

Podkategorie