Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego oraz naczyń jednorazowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 27-Mar-2020 Odsłon: 28
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę różnych artykułów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS.DZP.373-01/2020) 25-Mar-2020 Odsłon: 127
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Sukcesywna dostawa artykułów higieny osobistej na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 20-Mar-2020 Odsłon: 85
Postępowanie nr MCUS.DZP.373-11/2020 na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych z papieru i tworzywa sztucznego oraz naczyń jednorazowych na potrzeby MCUS we Wrocławiu 11-Mar-2020 Odsłon: 139
Sukcesywna dostawa wyrobów z włóknin medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 10-Mar-2020 Odsłon: 257
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów higieny osobistej na potrzeby MCUS (MCUS.DZP.373-08/2020) 05-Mar-2020 Odsłon: 123
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. (MCUD.DZP.373-07/2020) 04-Mar-2020 Odsłon: 176
Przetarg nieograniczony na dostawę słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 10-Lut-2020 Odsłon: 168
Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 05-Lut-2020 Odsłon: 401
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w 2020 roku 22-Sty-2020 Odsłon: 273

Podkategorie