Tytuł Wytworzony Odsłony
Specjalista ds. koordynacji projektu (Projekt UE) - nabór ponowny 12-Gru-2018 Odsłon: 87
12 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę tłuszczów, artykułów sypkich, przetworów, produktów bezglutenowych, makaronów, dżemów, przypraw na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na 2 części zamówienia. 12-Gru-2018 Odsłon: 47
12 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na usługę zakupu oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) i płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie całego 12-Gru-2018 Odsłon: 23
Informacja o wynikach naboru na specjalistę ds. koordynacji projektu (Projekt UE) 12-Gru-2018 Odsłon: 7
11 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 11-Gru-2018 Odsłon: 28
11 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ciast na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 11-Gru-2018 Odsłon: 35
07 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 07-Gru-2018 Odsłon: 116
07 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 07-Gru-2018 Odsłon: 62
07 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 07-Gru-2018 Odsłon: 60
Lista kandydatów - Specjalista ds. koordynacji projektu (Projekt UE) 07-Gru-2018 Odsłon: 28

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.