Tytuł Wytworzony Odsłony
Przetarg nieograniczony na dostawę słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 10-Lut-2020 Odsłon: 97
Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych 10-Lut-2020 Odsłon: 150
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-18/2020 na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wpierającego procesy biznesowe MCUS we Wrocławiu wraz ze środowiskiem bazodanowym 10-Lut-2020 Odsłon: 93
Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 05-Lut-2020 Odsłon: 267
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-12/2020 na sukcesywną dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz innego asortymentu roboczego/ochronnego na potrzeby personelu domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy funkcjonujących w strukturze MCUS 27-Sty-2020 Odsłon: 142
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Miejskim Centrum Usług Socjalnych w 2020 roku 22-Sty-2020 Odsłon: 164
Zapytanie ofertowe nr MCUS.DZP.372-Z-11/2020 na sukcesywną dostawę odzieży i obuwia dla personelu, na potrzeby Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, z podziałem na części 20-Sty-2020 Odsłon: 200
Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy biznesowe Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu wraz ze środowiskiem bazodanowym 17-Sty-2020 Odsłon: 221
Przetarg nieograniczony na dostawę refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej 25, ul. Rędzińskiej 66/68 i ul. Kaletniczej 8 13-Sty-2020 Odsłon: 251
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU ADMINISTRATOR DS. PERSONALNYCH 09-Sty-2020 Odsłon: 142

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Ogłoszenia o prace w MCUS wszystkie

Ogłoszenia bieżące o pracę w MCUS.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.