Tytuł Wytworzony Odsłony
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia biurowego na potrzeby DDP przy ul. Karmelkowej 25 i DDP nr 1 i nr 2 przy ul. Semaforowej 5 funkcjonujących w strukturze MCUS we Wrocławiu 19-Lut-2019 Odsłon: 72
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na usługę zakupu ON, płynów do spryskiwaczy, olejów sam. w syst. bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu karty paliwowej na terenie całego kraju dla pojazdu DDP przy ul Karmelkowej 25, w MCUS Wrocław 19-Lut-2019 Odsłon: 27
19 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu 19-Lut-2019 Odsłon: 25
18 LUTEGO 2019 Zapytanie ofertowe na dostawę 2 urządzeń (2 stanowiska) wraz z oprogramowaniem do rehabilitacji funkcji poznawczych RehaCom (lub równoważnych) do nowopowstałych DDP, w MCUS we Wrocławiu 18-Lut-2019 Odsłon: 10
15-02-2019 Efektywność energetyczna 16-Lut-2019 Odsłon: 10
Informacja o wynikach naboru - Pielęgniarka (0,25 etatu) w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu 14-Lut-2019 Odsłon: 24
12 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę refundowanych przez NFZ pieluchomajtek oraz innych materiałów medycznych dla mieszkańców domów pomocy społecznej wchodzących w skład MCUS we Wrocławiu 12-Lut-2019 Odsłon: 238
12.02.2019 WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU 12-Lut-2019 Odsłon: 338
11 LUTEGO 2019 - Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 37 11-Lut-2019 Odsłon: 205
Kierowca samochodu towarowo-osobowego (1 stanowisko x 0,5 etatu) 08-Lut-2019 Odsłon: 237

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy w Naszej Instytucji oraz podejmowanych przez nie uchwałach i zarządzeniach.

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych przez Naszą Instytucję rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Ogłoszenia o prace w MCUS wszystkie

Ogłoszenia bieżące o pracę w MCUS.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.