Miejskie Centrum Usług Socjalnych

Dyrektor MCUS  Janusz Nałęcki    tel. 71 3769900

Z-ca Dyrektora   Patrycja Karpicz  tel. 71 3769900

Główny Księgowy  Katarzyna Parzybut  tel. 71 3769930

Z-ca Głównego Księgowego Agnieszka Ptak tel. 71 3769932

Dział Kadr Kierownik Patrycja Beharier-Mróz tel. 71 3769915

Z-ca Kierownika Działu Kadr  Katarzyna Kanas tel. 71 3769936

Dział Zamówień Publicznych Kierownik  Sylwia Leszczuk tel. 71 3769938

Zespół  Terapii Ruchowej Kierownik Kacper Muczyński  tel. 71 3769928

Zespół Techniczny Kierownik Wojciech Mita  tel. 71 3769917

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3

Dział Administracyjny Kierownik  Barbara Trafankowska, tel. 71 376 99 14

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator  Ewa Odrzywolska, tel. 71 376 99 21

Dział Opiekuńczy Kierownik  Jolanta Ankiel, tel. 71 376 99 22

Sekcji Opiekuńczej (1) Kierownik Lidia Kaniewska, tel. 71 376 99 12

Sekcji Opiekuńczej (2) Kierownik  Urszula Wychowaniec, tel. 71 376 99 45

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Rędzińska 66/68

Dział Administracyjny Kierownik  Zbigniew Grabowski, tel. 71 354 14 20

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator  Bożena Tomes, tel. 71 354 98 94

Dział Opiekuńczy Kierownik  Katarzyna Rataj-Jujka, tel. 71 354 98 80

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (1)  Aldona Wrycza, tel. 71 354 12 24, 71 354 16 25 wew. 553

Kierownik Sekcji Opiekuńczej  (2)   Ewa Skiba, tel. 71 354 98 82

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Karmelkowa 25

Dział Administracyjny Kierownik   Krzysztof Szewczyk, tel. 71 364 53 17

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator Wiesława Topczewska, tel. 71 363 46 25 lub 09 w. 342

Dział Opiekuńczy Kierownik  Magdalena Świerzewska, centrala tel. 71 363 46 09 wew. 33

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (1)   Elżbieta Maciejczyk, centrala tel. 71 363 46 09 wew. 339

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (2)   Małgorzata Antoniszyn, centrala tel. 71 363 46 09 wew. 338

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (3)   Weronika Kabata, centrala tel. 71 363 46 09 wew. 337

 

Dom Pomocy Społecznej ul. Kaletnicza 8

Dział Administracyjny Kierownik   Jolanta Sulej, tel. 71 325 41 53

Zespół Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej Koordynator   Iwona Pomianek,
tel. 71 346 27 54 wew. 232

Dział Opiekuńczy Kierownik Lucyna Szyszkowska, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 235

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (1)  Iwona Szczygielska, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 241

Kierownik Sekcji Opiekuńczej (2)  Beata Błażejak, centrala tel. 71 346 27 23 wew. 231

 

Dzienny Dom Pomocy ul. T. Kościuszki 67, tel. 71 341 90 32

Dzienny Dom Pomocy ul. Komuny Paryskiej 11, tel. 71 343 25 30

Dzienny Dom Pomocy ul. S. Żeromskiego 37/1, tel. 71 321 47 48

Dzienny Dom Pomocy ul. Skwierzyńska 23/2, tel. 71 361 23 11

Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, tel. 71 364 31 72 wew. 366

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 10:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 10:57 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:10 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:51 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 lipiec 2018 22:09 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 08:45 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 02 styczeń 2019 21:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2019 12:16 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 08:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 sierpień 2019 09:05 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 wrzesień 2019 17:14 Super User