Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Tytuł Wytworzony Odsłony
18 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę jaj kurzych na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 18-Gru-2018 Odsłon: 34
12 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę tłuszczów, artykułów sypkich, przetworów, produktów bezglutenowych, makaronów, dżemów, przypraw na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na 2 części zamówienia. 12-Gru-2018 Odsłon: 60
12 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na usługę zakupu oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej (Pb95) i płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie bezgotówkowego realizowania transakcji przy użyciu kart paliwowych na terenie całego 12-Gru-2018 Odsłon: 28
11 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców I gatunku na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 11-Gru-2018 Odsłon: 37
11 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ciast na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 11-Gru-2018 Odsłon: 39
07 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 07-Gru-2018 Odsłon: 130
07 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 07-Gru-2018 Odsłon: 75
07 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 07-Gru-2018 Odsłon: 76
06 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 06-Gru-2018 Odsłon: 102
05 grudnia 2018 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych na potrzeby MCUS we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 05-Gru-2018 Odsłon: 102