O projekcie      Opis projektu    Aktualności    Harmonogram realizacji projektu   Ogłoszenia praca  Kontakt

Baner Mój drugi dom 50

ue rpo

Harmonogram realizacji projektu


Zadanie 1 – Przygotowanie do świadczenia usług w dziennych domach pomocy – poradnictwo psychologiczne i organizacyjne

Okres realizacji zadania: I-II.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, VI-VII.2019 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 oraz X-XI.2019 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8.

Poradnictwo będzie realizowane w formie spotkań grupowych dla przyszłych klientów każdego z  dziennych domów pomocy oraz ich  opiekunów  .

Poradnictwo psychologiczne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych ma na celu pomoc w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji, zmotywowanie klientów do chęci poprawy jakości życia poprzez aktywny udział w programach opiekuńczo-terapeutycznych, a u bliskich zniwelowanie lęku przed umieszczeniem bliskich osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy.

Poradnictwo organizacyjne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych ma za zadanie zaznajomienie klientów i ich rodziny z zasadami funkcjonowania i ofertą dziennego domu pomocy, do którego zostaną skierowani. Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości pojawiające się na etapie przygotowania do korzystania z usług opiekuńczych.  Opiekunowie faktyczni uzyskają informację o formach i  systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych.

Zadanie 2 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

Okres realizacji zadania: III.2019 r. – X.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

Zadanie 3 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5

Okres realizacji zadania: VIII.2019 r. – X.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

Zadanie 4 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5

Okres realizacji zadania: VIII.2019 r. – X.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

Zadanie 5 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

Okres realizacji zadania: I.2020 r. – X.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej zapewni usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki, pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

Zadanie 6 – Przewóz Klientów trzech dziennych domów pomocy

Okres realizacji zadania:III.2019 r. – X.2021

- zakup 3 samochodów do przewozu klientów dziennych domów pomocy. Samochody będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

- przewóz klientów z miejsca zamieszkania do dziennych domów pomocy i z powrotem będzie zapewniony w okresie funkcjonowania poszczególnych dziennych domów pomocy: Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25 (III.2019 r.-X.2021 r.), Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 (VIII.2019 r.-X.2021 r.), Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8 (I.2020 r.-X.2021 r.).

Zadanie 7 – Wsparcie specjalistyczne dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym w tym integracja międzypokoleniowa

Okres realizacji zadania: III.2019 r.-X.2021 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Karmelkowa 25, VIII-X.2021 r. - Dzienny Dom Pomocy nr 1 i Dzienny Dom Pomocy nr 2 ul. Semaforowa 5 oraz I.2020 r.-X.2021 r. – Dzienny Dom Pomocy ul. Skoczylasa 8.

W dziennych domach pomocy w wyżej wymienionych okresach realizowane będą warsztaty grupowe otwarte dla klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych. Warsztaty psychologiczne mają na celu wsparcie klientów dziennych domów pomocy i ich opiekunów faktycznych, z którymi tworzą system wzajemnych relacji.  

stopka ue rpo mdd