ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

 

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

Rekrutacja uczestników do Dziennych Domów Pomocy będzie się odbywała w następujących terminach:

  • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 (styczeń-luty 2019 oraz w trakcie realizacji projektu),
  • Dzienny Dom Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 (czerwiec-lipiec 2019 oraz w trakcie realizacji projektu)
  • Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 (czerwiec-lipiec 2019 oraz w trakcie realizacji projektu)
  • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 (listopad-grudzień 2019 oraz w trakcie realizacji projektu)


Rekrutację prowadzimy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W ww. okresach będą odbywały się spotkania organizacyjne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych. Ponadto planujemy spotkania dla klientów i ich rodzin (opiekunów faktycznych) mające na celu pomoc klientom w adaptacji do nowej sytuacji, zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach w Dziennym Domu Pomocy, a rodzinom - pomoc w celu zniwelowania lęku przed umieszczeniem osób bliskich niesamodzielnych w tym ośrodku wsparcia.
Dzienny Dom Pomocy zapewnia usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki (drugie śniadanie i obiad), pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie", następnie wypełnienie oraz dostarczenie stosownych dokumentów (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP).


Wzory dokumentów:
• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie czarno-białe
• Formularz zgłoszeniowy klient
• Formularz zgłoszeniowy klient czarno-białe
• Formularz zgłoszeniowy opiekun faktyczny
• Formularz zgłoszeniowy opiekun faktyczny czarno-biale
Deklaracja uczestnictwa
Deklaracja uczestnictwa czarno-białe
Oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych czarno-białe

Oświadczenie dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP

Oświadczenie dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP czarno-białe

Dokumenty powinny być złożone w wersji oryginalnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30), natomiast kopię należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wyżej wymienione dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
Wszystkie informacje dostępne są w Biurze Projektu na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w pokoju nr 166.

Do pobrania:

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Semaforowej 5

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Semaforowej 5 czarno-białe

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 czarno-białe

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 kolor

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 czarno-białe

Ulotka

stopka ue rpo mdd new